Obowiązek informacyjny odnośnie RODO:

1. Administrator danych oraz informacje kontaktowe:Administratorem danych jest ZBIGNIEW ZAORSKI PRZEWÓZ OSÓB “TO MY” , al. Piasta 11a , 74-400 Złotów, NIP: 7671157956 . Jeśli chcesz skontaktować się z nami mailowo, skorzystaj z formularza dostępnego na naszej stronie w zakładce kontakt.
.
2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:
Państwa dane osobowe przetwarzamy dla następujących celów:
• jeśli kupujesz bilet – dla celów związanych z obsłużeniem takiej transakcji i dopełnieniem wymogów prawa w tym zakresie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO
• jeśli rezerwujesz bilety – dla celów związanych z obsługą takiej rezerwacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO
• jeśli wysłałeś zapytanie ofertowe – dla celów związanych z obsługą takiego zapytania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO
• otrzymywania informacji o realizacji zamówienia/ zapytania ofertowego na: podany numer telefonu jeśli kontakt nastąpił drogą telefoniczną lub SMS; na podany adres e-mail (podany w formularzu lub adres e-mail z którego wpłynęło zapytanie ofertowe/ zamówienie)
• kontakt w celu badania jakości obsługi klienta oraz zapytania odnośnie przebiegu podróży przez pracownika ZBIGNIEW ZAORSKI PRZEWÓZ OSÓB “TO MY” – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
• profilowania dla celów dostosowania oferty – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
• rozpatrywania reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
• zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO

3. Okres przez który dane będą przetwarzane:
• rejestracja w systemie przejazdowym firmy ZBIGNIEW ZAORSKI PRZEWÓZ OSÓB “TO MY” – do czasu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych lub żądania usunięcia danych
• sprawozdawczość finansowa – przez okres 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego
• rozpatrywania reklamacji – do 30 dni od daty złożenia reklamacji
• zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – do czasu przedawnienia tych roszczeń zgodnie z terminami określonymi w kodeksie cywilnym

4. Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub partnerom handlowym ZBIGNIEW ZAORSKI PRZEWÓZ OSÓB “TO MY” , jak też podmiotom udzielającym wsparcia – na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. W przypadku wszelkich wydarzeń (w tym wydarzeń losowych), uniemożliwiających wykonanie usługi przez ZBIGNIEW ZAORSKI PRZEWÓZ OSÓB “TO MY” we wskazanym terminie dane personalne mogą zostać przekazane firmie partnerskiej w celu realizacji usługi (stając się tym samym administratorem Państwa danych).
.
5. Prawa osoby, której dane dotyczą:
• przysługuje Państwu prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
• w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
• W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
• Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).